Fritidsrenovasjon

Hyttesekken

Alle eiere av fritidsboliger i Lenvik er underlagt renovasjonsordning. I praksis gjennomføres den ved at brukerne benytter en egen spesialsekk - Hyttesekken.

Lenvik kommune innførte fra 2014 obligatorisk renovasjon for alle fritidsbygninger i kommunen. Tilbudet består bl.a. i at hjemmelshavere kan benytte seg av spesielle avfallssekker, for å håndtere avfallet på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Den oransje Hyttesekken er på 110 liter med tau og løpegang, og vil fint kunne oppbevares i uthus og kjeller om man ikke fyller den i løpet av ett hyttebesøk. Sekkene er av en slik kvalitet, at fugl og smågnagere vanskelig skal klare å få hull på disse.

Når sekken er full, plasseres den i veikanten ved nærmeste transportveg der Senja Avfall har renovasjonsrute, eller leveres direkte til Senja Avfall.

Utlevering

Eierne av fritidsbolig i Lenvik får utdelt åtte sekker pr. år. For å få dem, må du selv be om dette. Dette kan gjøres ved at de hentes personlig i Kundetorget på Lenvik rådhus, eller i kundemottak hos Senja Avfall på Botnhågen.

Sekkene kan også bestilles ved å fylle ut eget skjema (Plan og teknisk/bolig og eiendom)
Det vil etter mottatt bestilling bli utsendt eget utleveringbevis.

Når sekkene er bestilt/utlevert første gang, vil de automatisk bli lagt inn i system for fremtidig utlevering. 

Utleveringsbevis

Eiere av fritidsboliger som har fått utlevert Hyttesekken tidligere år, får i 2016 tilsendt ett utleveringsbevis. Dette er tilknyttet fritidseiendommens gårds- og bruksnummer, og kan kun benyttes en gang.

Utleveringsbeviset medbringes til en av følgende utleveringssteder:
- Esso Finnsnes (kun mot utleveringbevis)
- Coop Marked, Rossfjordstraumen (kun mot utleveringsbevis)
- Best Silsand (kun mot utleveringsbevis)
- Joker Botnhamn (kun mot utleveringbevis)
- Joker Gibostad (kun mot utleveringsbevis)

- Kundetorget, Lenvik rådhus
- Senja Avfall, Botnhågen.

Utleveringsbeviset sendes i posten.

Benyttede utleveringbevis blir registrert hos Lenvik kommune, og misbruk av ordningen vil kunne føre til fakturering av urettmessige utleverte sekker. Skulle man glemme å ta med utleveringsbeviset ved neste besøk på fritidsboligen, er det mulig å få duplikat ved å kontakte kommunen. Hyttesekken kan utleveres hos kommunen og Senja avfall på forespørsel. Hyttesekken kan ikke utleveres hos dagligvarebutikker/bensinstasjoner uten utleveringbevis.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kan disse rettes til Lenvik kommune på telefon 77 87 10  00.

Har du spørsmål vedrørende henting/innsamling av Hyttesekken, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50, eller E-post

Gå til Senja avfalls hjemmeside

 

Renovasjon Senja Avfall

Besøksadresse:

Botnhågen
9300 Finnsnes

Posadresse:

Senja Avfall IKS
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50