Oppmåling

Oppmålingskontoret

Oppmålingskontoret er en del av kommunens geodata-faggruppe, og utfører tjenester etter bestemmelsene i Matrikkelloven og Eierseksjonsloven. Dette omfatter bl.a. fradelinger av eiendommer/tomter, oppmåling av festetomter, klarlegging og justering av eiendomsrenser/grensejusteringer og behandling av seksjoneringssaker. 

I tillegg forvalter oppmålingskontoret kartverk og adresseregister, tildeling av offisielle adresser og er lokal matrikkelmyndighet.

Tjenester

Dette er noen av tjenestene som sorterer under oppmålingskontoret:

 • Fradeling (oppmålingsforretning)
 • Oppmåling av festetomter
 • Arealoverføring
 • Grensejustering
 • Klarlegging av grenser
 • Retting av feil i Matrikkelen
 • Sammenslåing av eiendommer
 • Matrikulering av tidligere uregistrerte eiendommer
 • Adressering
 • Behandling av seksjoneringssaker
 • Publikumsveiledning innenfor fagområdet

Les mer om de forskjellige oppgavene.

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Eierseksjonloven

Satser

Betalingssatser for tjenester fra oppmålingskontoret finnes i kommunens gebyrregulativ (side 17-19)

Betalingssatser og gebyrregulativ

Kart og register

Kommunekart
Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårdsnummer (gbr) og bruksnummer (bnr) og stedsnavn. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på PC. Appen for mobil og nettbrett finner du i Google Play og Apple Store.

Kommunekart

Situasjonskart
Ved å trykke på lenken nedenfor får du mulighet til å bestille situasjonskart til søknader. Skriv inn gårds og bruksnummer eller trykk på ønsket eiendom, "bestill kart" – en meny vil så dukke opp. Velg så «SituasjonskartLenvik» under produkt, arkstørrelse, og målestokk, skriv inn e-post adressen din. Du kan laste ned filene direkte fra nettsiden etter at du har trykt på «Bestill kart», men filene vil også bli sendt til oppgitt e-post adresse.

Målestokk bør helst være så lav som mulig slik at detaljene på eiendommen kommer best mulig fram, for større eiendommer vil større målestokk noen ganger være nødvendig.

I filene som blir bestilt vil tre ulike kart bli produsert, kommuneplankart, reguleringsplankart og situasjonskart. I tillegg vil det også følge med et følgebrev med nyttig informasjon om bruken av situasjonskart, i noen tilfeller vil det også følge med et dokument med planbestemmelser.

Bestilling av situasjonskart

Statens kartverk
Statens kartverk har nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og eigedomsregisteret Matrikkelen, tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag. Norgeskart er en gratis karttjeneste fra kartverket. Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk.

Statens kartverk          Norgeskart.no          Se eiendom.no

Gårdskart
Gårdskart (fra skog + landskap) er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårdskart

Digitalarkivet har skannet tinglysingsmateriale som består av pantebøker og panteregistre. Tinglysingsmaterialet befinner seg i arkivene etter sorenskriverne på landet, og byfogdene eller byskriverne i de større byene.

Digitalarkivet

Dokumenter/skjemaer

Skjøte

Nabovarsel          Kvittering nabovarsel          Opplysning gitt i nabovarsel

Egenerkæring om konsesjonsfrihet

 

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Margrethe Hagerupsen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører