Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidstid

Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Vann og avløp 906 95 603 
Legevakt 116 117
Krisesenteret i Midt-Troms 77 84 52 60
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
Melding om skadet/påkjørt vilt 112 / 480 02 846 
Veterinærvakt  907 90 907