Kreftpoliklinikk

Interkommunalt kreftsykepleier og kreftkoordinator yter tjenester til Berg, Torsken og Tranøy kommune, samt Lenvik, Sørreisa og Dyrøy kommune.

Tilbudet

Med kreftsykdom følger ofte mange sammensatte problemer som rammer både den syke og de pårørende. Kreftsykepleier/-koordinator skal støtte alle som er involvert i kreftrammedes livssituasjon. Tilbudet gjelder kreftsyke uansett alder, type kreft eller hvor lenge du har vært syk. Tilbudet er også for de som er ferdig med sykdommen og behandling, men trenger hjelp til å komme videre, livet etter kreft.

Kreftsykepleier

 • kan gi cellegiftkurer på poliklinikken DMS Midt-Troms, Finnsnes
 • kan gi informasjon og veiledning til kreftsyke og deres pårørende
 • tilrettelegger for pleie og omsorg i hjemmet, i samarbeid med hjemmesykepleien eller andre
 • kan utøve kreftsykepleie, og behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag, og fremme rehabilitering
 • gir støtte og yter omsorg til den kreftrammede og familie, og fremmer deres medbestemmelse
 • tar ansvar for kreftrammede i en livsavsluttende fase, ivaretar familie, og sikrer en verdig død
 • kan gi samtale med etterlate

Kreftkoordinator

 • er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte 
 • er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen
 • skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
 • skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Kontakt

Den kreftrammede kan selv ta kontakt med kreftsykepleier – koordinator. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier, eller andre på sykehuset kan sende henvisning.   

Tjenesten er gratis (unntatt cellegiftbehandling som inngår under frikortordningen)

Kreftsykepleier: May-Iren Vikestad
E-post

Kreftkoordinator: Daniel Henriksen-Schmid 
E-post

Felles telefon: 481 45 134

Postadresse:
DMS Midt-Troms
Postboks 600
9306 Finnsnes