Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det gis inntil kr 20 000,- i tilskudd og søknadsfrist er 30. april.

Lag og foreninger innenfor skolekretsene Rossfjord, Trollvik, Kårvikhamn, Silsand, Gibostad, Botnhamn, Husøy og Fjordgård, kan på vegne at sitt hjemsted søke om midler til forskjønnelse/beplanting av bygda/stedet de tilhører.

Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd til forskjønnelse.

Vilkår:
- Søknaden må inneholde forklaring og gjerne en skisse på hvordan tilskuddet ønskes brukt
- Forskjønnelsen/beplantningen må plasseres sentralt og synlig fra vei
- Søkeren må selv sørge for evt. planting, vanning og nødvendig stell

Søknad om tilskudd til beplantning/forskjønnelse 2017, sendes
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.
Søknadsfrist: 30.04.2017.
Kontaktperson: May-Heidi Øfstbø