Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Lenvik kommune vil neste vaksineringen foregå;

Fredag 21. april kl 12.00-15.00, på helsestasjonen i Kvistad-senter.

Det er ikke nødvendig med timebestilling til denne dagen. De som ikke kan møte denne dagen, må selv ordne seg time til vaksinering ved kommunens vaksinasjonskontor, tlf. 77 87 18 40/77 87 18 66.

For mer info om vaksineringen, kontakt helsesøstertjenesten eller smittevernlege i kommunen.

Les mer om HPV og HPV-vaksine

Les tidligere info fra kommunen