Eiendomsskatt 2017

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 15. desember at skattesats for 2017 skal være 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4,5 promille for næringseiendommer.

Sakkyndig nemnd gjorde 9. februar vedtak om eiendomsskattetakster for 2017. Dette dreier seg om eiendommer der det er gjort areal- eller bygningsmessige endringer i 2016. 

Under Eiendomsskattekontorets sider finnes oversikt over skattelistene, også retaksering de senere år, samt hovedtaksering i 2009.

Eiendomsskattekontorets sider

På disse sidene finnes også mer informasjon om eiendomsskatt generelt, og henvisning til diverse lovhjemler og kommunale vedtak.

Skattelistene er også tilgjengelig i papirform i Lenvik rådhus, 1. etg.

Klagefrist for takst på retakserte eiendommer er 12. april 2017. Klagen må fremsettes skriftlig, og elektronisk skjema for "Klage enkeltvedtak" kan benyttes.

Eiendomsskattekontoret er behjelpelig med mer informasjon om retakseringen og metode for verdifastsettelse.