Aktuelt

 • Idretts- og kulturstipend

  Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend.

  Les mer

 • Tilskudd beplantning

  Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det gis inntil kr 20 000,- i tilskudd og søknadsfrist er 30. april.

  Les mer

 • Gratis HPV-vaksine

  Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

  Les mer

 • På tide å opprette SDP?

  Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

  Les mer

 • Overskudd også i 2016

  For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

  Les mer

 • Kandidater til Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 10.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 20. februar.

  Les mer

 • Ny forskrift om feiing og tilsyn

  Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

  Les mer

 • Nytt nødnett

  Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

  Les mer

 • Lenvik synker med 12 centimeter

  Fra 1. mars 2017 skifter vi til nytt høydereferansesystem i Lenvik kommune. Da blir hele kommune liggende inntil 12 centimeter dypere i havet enn vi er vant til, og alle fjelltopper får redusert høyden sin i varierende grad.

  Les mer

 • Veileder mot hatkriminalitet

  Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

  Les mer

 • Forskriftsendring elgvald

  Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

  Les mer

 • Kommunen trenger avlaster-familier

  Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i 2017

  Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

  Les mer

 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem

  Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

  Les mer

 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

  Les mer

 • Ny digital tjeneste: MinEiendom

  Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

  Les mer

 • Fritidskortet 2016

  Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.

  Les mer

 • Alle innbyggerne i Lenvik har fått kjernejournal

  1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakten

  Finnsnes interkommunale legevakt får fra 1. september nytt telefonnummer. Det nye nummeret 116 117 er felles for alle legevaktene i Norge.

  Les mer

 • Velkommen til nytt nettsted

  Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

  Les mer

 • Registrer lag og foreninger

  Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

  Les mer

 • Arkiv 2017

  Les mer

 • Arkiv 2016

  Les mer

 • Arkiv 2015

  Les mer