Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ferie for alle - Haraldvollen

Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

Årets strandrydding

Årets strandrydding er straks i gang, og Lenvik kommune søker frivillige til å delta i arbeidet. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

Skolestart høsten 2017

Mandag 21. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

Tidligstemmegivning

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

Se alle artikler i nyhetsarkivet