Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Bjørn Fredriksen blir ny rådmann

Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål. Bjørn Fredriksen jobber nå som næringssjef i Lenvik.

Tufteparken snart på plass

Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Arbeidet med å etablere regionens første Tuftepark er godt i gang, og i løpet av høsten er apparatene på plass.

Influensavaksine høsten 2017

Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr vaksinering på Finnsnes og Gibostad i uke 41. OPPDATERT: Grunnet ombygging i Kvistad-senter er vaksineringen fredag 13. oktober flyttet til DMS - Finnsnes legekontor.

Lærebrett til alle

Lenvik kommune deler i disse dager ut omkring 1 300 lærebrett til alle elever ved alle 8 barneskoler. Dette en av Norges største satsinger på digital skolehverdag. Kommunen er sannsynligvis den første i landet som lanserer lærebrett for alle elever på alle skoler på barnetrinnet, uten å ha gjennomført prøveordninger på spesielle klassetrinn eller ved utvalgte skoler.

Bli bøssebærer for TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober, og den lokale komitéen ønsker bøssebærere til aksjonen.

Ferie for alle - Haraldvollen

Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

Se alle artikler i nyhetsarkivet