Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilkallingsvikarer

Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

Rådmannens forslag til budsjett

Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2018. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 14. desember.

Gang- og sykkelvei Silsand - høring

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut i samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Lenvik kommune  Fristen for å sende inn merknader er 5. desember.

Innmelding grunnskole 2018

Barn som er født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

Se alle artikler i nyhetsarkivet