Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

Tidligstemmegivning

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

Reduksjon av praktisk bistand

Grunnet utfordringer ved ferieavvikling og begrenset tilgang på kvalifiserte sommervikarer i hjemmetjenesten, reduserer også i år Lenvik kommune omfanget av husvask i sommermånedene. Endringen skal bidra til å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig pleie.

Bestilling av situasjonskart

Innbyggerne og eiendomsbesittere kan selv bestille situasjonskart av eiendommer i Lenvik kommune. Tjenesten er gratis, og fremgangsmåten er ganske enkel.

Hva er viktig for deg?

Helse- og omsorgstjenestene i Lenvik kommune ønsker å lære, og på den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» tirsdag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre. Du vil treffe oss på DMS og Amfi kjøpesenter.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2017 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Se alle artikler i nyhetsarkivet