Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

På tide å opprette SDP?

Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

Eiendomsskatt 2017

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før. Søknad gjøres elektronisk.

Overskudd også i 2016

For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 10.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 20. februar.

Ny forskrift om feiing og tilsyn

Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Se alle artikler i nyhetsarkivet