Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Idretts- og kulturstipend

Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend.

Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det gis inntil kr 20 000,- i tilskudd og søknadsfrist er 30. april.

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

På tide å opprette SDP?

Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

Overskudd også i 2016

For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 10.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 20. februar.

Se alle artikler i nyhetsarkivet