Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Flytting av brannstasjon

Brannstasjonen i Olderhamna på Finnsnes starter flyttingen til nye lokaler i løpet av desember, og dette medfører endringer på måten publikum kan nå administrasjonen og sentrale ansatte. Også teknisk utedrift er på flyttefot.

Planforslag kommunedelplan

«Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag.

Budsjett 2018

Lenvik formannskap har i møte 28. november 2017 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2018 – 2021.

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilkallingsvikarer

Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

Se alle artikler i nyhetsarkivet