Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Trafikkbildet ved skolestart

Mandag 22. august starter skolene opp etter ferien, og elevene ved Finnsnes Barneskole (FIBA) og Finnsnes Ungdomsskole (FUSK) vil fortsatt bli berørt av arbeidene med legging av fjernvarmerør og opprusting av kommunale veier. Men det aller meste er klart!

Informasjonsmøte Silsand

Som en del av arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Silsand, gis alle interesserte nå muligheten til å stille spørsmål, fremme synspunkter og gi innspill til planarbeidet.

Høring - akvakulturtillatelse

Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord. Søker er Nord Senja Laks AS.

Storgata stenges

Arbeidet med legging av fjernvarmerør vil fra mandag morgen berøre bortimot alle som ferdes på Finnsnes. I minst fem dager vil Finnsnes sentrum oppleve det som sannsynligvis er tidenes største trafikale omlegging. Og nå begynner også asfalteringen.

Skolestart høsten 2016

Mandag 22.august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

Søker tilsynsførere

Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.

Se alle artikler i nyhetsarkivet